Članarina

Članarina za 2024. godinu

 
Upravni odbor Kajak kluba "Zorka" Šabac, na sednici održanoj 27.12.2023. godine, doneo je
 

ODLUKU

 
o iznosu članarina od 1.1.2024. godine:

- Mesečna članarina od 1.1.2024. godine iznosi 2.000,00 dinara. Uplata članarine se vrši isključivo na žiro račun kluba 265-6210310003859-73.

- Takođe, ukoliko su dva člana kluba iz iste porodice mesečna članarina iznosi 1.500,00 dinara po članu.

- Treći članovi kluba iste porodice su oslobođeni plaćanja.

Đuro Torbić
Predsednik UO

 

KONTAKT u vezi sa članarinama: Teh. sekretar Nemanja Milutinović 060 555 37 81

 


Primer popunjene uplatnice