Vesti

Članarina za 2022. godinu

 
Upravni odbor Kajak kluba "Zorka" Šabac, na sednici održanoj 30.12.2021. godine, doneo je
 

ODLUKU

 
o iznosu članarina za 2022. godinu:

  • Mesečna članarina ostaje nepromenjena, i ona će u 2022. godini iznositi 1.500,00 dinara. Uplata članarine se vrši isključivo na žiro račun kluba 265-6210310003859-73.

  • Takođe, ukoliko su dva člana kluba iz iste porodice mesečna članarina iznosi 1.250,00 po članu.

  • Treći članovi kluba iste porodice su oslobođeni plaćanja.

Đuro Torbić
Predsednik UO 

 

Primer popunjene uplatnice

Primer popunjene uplatnice