Takmičari

Registrovani takmičari

IME I PREZIME DATUM ROĐENJA KATEGORIJA
Stefan Čačić 16.4.2015. MLAĐI PIONIRI-KE
Vasilije Gagić 6.7.2015. MLAĐI PIONIRI-KE
Lazar Vučković 13.1.2015. MLAĐI PIONIRI-KE
Vukašin Šamatić 1.10.2015. MLAĐI PIONIRI-KE
Vuk Ljubisavljević 6.11.2014. MLAĐI PIONIRI-KE
Mateja Kolarić 24.8.2014. MLAĐI PIONIRI-KE
Luka Kolarić 24.8.2014. MLAĐI PIONIRI-KE
Lazar Ljubisavljević 3.6.2013. MLAĐI PIONIRI-KE
Nikolina Hadžić 27.11.2013. MLAĐI PIONIRI-KE
Nađa Đokić 19.11.2013. MLAĐI PIONIRI-KE
Kaja Đokić 19.11.2013. MLAĐI PIONIRI-KE
Olga Petrović 2.12.2013. MLAĐI PIONIRI-KE
Andrea Sakić 24.10.2013. MLAĐI PIONIRI-KE
Irina Marić 18.7.2013. MLAĐI PIONIRI-KE
Vanja Vujić 30.6.2013. MLAĐI PIONIRI-KE
Strahinja Mitrović 25.9.2013. MLAĐI PIONIRI-KE
Pavle Čačić 27.7.2013. MLAĐI PIONIRI-KE
Luka Cvejić 25.12.2013. MLAĐI PIONIRI-KE
Dunja Lazić 4.6.2012. MLAĐI PIONIRI-KE
Miladin Mijailović 14.5.2012. MLAĐI PIONIRI-KE
Nikola Bauer 27.9.2012. MLAĐI PIONIRI-KE
Relja Ikodinović 30.9.2012. MLAĐI PIONIRI-KE
Uroš Stojićević 11.10.2012. MLAĐI PIONIRI-KE
Nikola Hadžić 25.4.2012. MLAĐI PIONIRI-KE
Maksim Savić 16.12.2012. MLAĐI PIONIRI-KE
Andrija Matić 12.12.2012. MLAĐI PIONIRI-KE
Lazar Petrović 2012 MLAĐI PIONIRI-KE
Milan Gagić 20.8.2012. MLAĐI PIONIRI-KE
Mihailo Andrić 17.10.2011. PIONIRI-KE
Đorđe Ilić 17.10.2011. PIONIRI-KE
Lazar Pavlović 12.08.2011. PIONIRI-KE
Tara Ignjatović 20.5.2011. PIONIRI-KE
Miloš Stojićević 14.3.2011. PIONIRI-KE
Đurđa Popov 19.1.2011. PIONIRI-KE
Nađa Radaković 15.02.2011. PIONIRI-KE
Žarko Đupovac 11.3.2011. PIONIRI-KE
Lana Đuričić 2010 PIONIRI-KE
Vuk Grubješić 19.06.2010. PIONIRI-KE
Miloš Melentić 6.12.2010. PIONIRI-KE
Milica Miljković 29.10.2010. PIONIRI-KE
Tara Ilić 14.06.2010. PIONIRI-KE
Sara Nikolić 29.07.2010. PIONIRI-KE
Marta Jovanović 14.12.2010. PIONIRI-KE
Dimitrije Zelenović 19.2.2009. KADETI-KINJE
Andrea Đurković 02.08.2009. KADETI-KINJE
Vuk Prica 7.3.2009. KADETI-KINJE
Aljoša Stevanović 31.5.2009. KADETI-KINJE
Dušan Tufegdžić 09.02.2009. KADETI-KINJE
Bogdan Ivković 3.2.2009. KADETI-KINJE
Andrea Vukašinović 4.5.2009. KADETI-KINJE
Uroš Marić 16.11.2008. KADETI-KINJE
Mina Dimitrijević 7.12.2008. KADETI-KINJE
Pavle Tomić 18.5.2008. KADETI-KINJE
Petar Tomić 28.3.2008. KADETI-KINJE
Sofija Đenadić 2.5.2008. KADETI-KINJE
Strahinja Pantić 19.03.2008. KADETI-KINJE
Mateja Vukašinović 16.4.2008. KADETI-KINJE
Petar Mićić 4.8.2007. KADETI-KINJE
Aleksandar Petkovski 4.1.2007. KADETI-KINJE
Neda Novković 9.6.2006. JUNIORI-KE
Katarina Kecman 7.1.2006. JUNIORI-KE
David Senić 14.9.2006. JUNIORI-KE
Jakov Petrović 2.9.2006. JUNIORI-KE
Steva Radosavljević 21.11.2006. JUNIORI-KE
Đurađ Vukašinović 11.10.2006. JUNIORI-KE
Vuk Radovanović 15.12.2006. JUNIORI-KE
Luka Trnačević 23.11.2005. SENIORI-KE
Valentina Moravčević 27.10.2005 SENIORI-KE
Jana Gojković 14.10.2005. SENIORI-KE
Strahinja Ninković 12.9.2005. SENIORI-KE
Aleksa Trifunović 28.6.2004. SENIORI-KE
Mihajlo Malović 10.10.2004. SENIORI-KE
Veljko Radosavljević 22.12.2004. SENIORI-KE
Luka Manjenčić 28.6.2004. SENIORI-KE
Veljko Dovragović 19.2.2003. SENIORI-KE
Dunja Sarić 11.10.2002. SENIORI-KE
Branko Lagundžić 13.8.2002. SENIORI-KE
Nikola Kovačević 19.12.2001. SENIORI-KE
Luka Lazarević 19.7.2001. SENIORI-KE
Filip Damnjanović 20.7.2001. SENIORI-KE
Žarko Jakovljević 8.5.2001. SENIORI-KE
Nikola Pajić 22.11.2000. SENIORI-KE
Marko Damnjanović 21.12.1999. SENIORI-KE
Luka Arsenović 29.10.1999. SENIORI-KE
Milica Đenadić 6.6.1998. SENIORI-KE
Sara Lukić 19.1.1997. SENIORI-KE
Ognjen Torbić 23.03.1997. SENIORI-KE
Bojan Milinković 4.9.1997. SENIORI-KE
Nemanja Rajinović 8.8.1991. SENIORI-KE
Veljko Janković 29.4.1990. SENIORI-KE
Uroš Pavlović 8.2.1988. SENIORI-KE
Željko Ilić 3.9.1985. SENIORI-KE
Duško Stanojević 7.11.1984. SENIORI-KE
Milan Đenadić 11.8.1977. SENIORI-KE
Danilo Nikolić 21.5.1969. SENIORI-KE