Kratka istorija kajaka

Istorija kajaka

Kajakaštvo je sportsko rekreativna grana u kojoj sportisti sede (u kajaku) ili kleče (u kanuu), okrenuti licem u smeru vožnje, a pokreću se veslom koje nije oslonjeno na čamac, već se drži slobodno u rukama.

Kajakaštvo se deli na:

  • Kajak na mirnim vodama (sprinterske trke na 200, 500, 1000 i 5000 metara)
  • Maraton (od 10 do 42 km, sa trčanjem, savladavanjem kopnenih prepreka ili bez trčanja)
  • Slalom (trke na 300 do 600 m uz savladavanje vodenih prepreka, kapija)
  • Kajak na divljim vodama (spust ili maraton na stazama od 5 do 10 km na brzim, divljim vodama)
  • Polo (igra s loptom)
  • Dragon boat (dugi domorodački čamci sa po 20 veslača)
  • Jedrenje

Mala istorija kajaka

John MacGregor se smatra ocem današnjeg kajakaštva. Taj škotski advokat je 1865. godine konstruisao prvi turistički kajak na osnovu opisa eskimskih kajaka i bio prvi promoter kajakaštva u svetu.

Prvosagrađeni kajak bio je dug 457 cm i širok 76 cm, po dimenzijama veoma sličan današnjim divljovodaškim kajacima. Takav jedan kajak, konzerviran, čuva Royal Canoe Club u Engleskoj, koji je osnovan davne 1866. god. i smatra se najstarijim kajakaškim klubom na svetu.

MacGregor je svoj prvi kajak nazvao Rob Roy, po junaku istoimenog romana Waltera Sccota (1771-1832.). To ime se koristi godinama kasnije za sve čamce tog oblika i svrhe, kako u Evropi, tako i u Americi.

Prva kajakaška regata održana je 1867. godine na Temzi i organizovao ju je Canoe Club iz Londona (1875. god. kraljica Viktorija je izdala odobrenje da se pomenuti klub može nazvati Royal Canoe Club).

1871. god. osnovan je New York Canoe Club u Americi, gde po uzoru na indijanske čamce prave kajake koji se pokreću veslom sa jednom lopaticom. Čamci su nazvani Canadian i već od 1879. god. se javljaju i u Evropi. 1880. god. osnovan je i prvi kajakaški savez, American Canoe Assotiation (ACA). 1924. god. osnovan je međunarodni kajakaški savez u Kopenhagenu, Internationale Representantschafr fur Kanusport, skraćeno IRK, pod čijim pokroviteljstvom kajak postaje olimpijska disciplina (od 1936. god. i OI u Berlinu). Na prvom posleratnom kongresu, održanom 1946. god. u Štokholmu, IRK menja naziv u International Canoe Federation (ICF) ili La Federation internationale de Canoe (FIC), a zvanični jezici umesto nemačkog postaju engleski i francuski.

0 0 0
Kratka istorija kajaka
Meni