Dokumenta

Članarina za 2020. godinu

Upravni odbor Kajak kluba ,,Zorka'' Šabac, na sednici održanoj 29.12.2019. godine, donosi

ODLUKU
o iznosu članarina za 2020. godinu.

Mesečna članarina u 2020. godini iznosi 1.500,00 dinara. Uplata članarine se vrši isključivo na žiro račun kluba  265-6210310003859-73.
Ukoliko su iz iste porodice dva člana kluba mesečna članarina iznosi 1.250,00 po članu.
Oslobođeni su plaćanja treći članovi kluba iste porodice.

Željko Ilić
Predsednik UO 

Primer popunjene uplatnice

Primer popunjene uplatnice