Članarina

Članarina za 2023. godinu

 
Upravni odbor Kajak kluba "Zorka" Šabac, na sednici održanoj 29.6.2023. godine, doneo je
 

ODLUKU

 
o iznosu članarina od 1.7.2023. godine:

- Mesečna članarina od 1.7.2023. godine iznosi 2.000,00 dinara. Uplata članarine se vrši isključivo na žiro račun kluba 265-6210310003859-73.

- Takođe, ukoliko su dva člana kluba iz iste porodice mesečna članarina iznosi 1.500,00 dinara po članu.

- Treći članovi kluba iste porodice su oslobođeni plaćanja.

Đuro Torbić
Predsednik UO 


Primer popunjene uplatnice

Primer popunjene uplatnice

NAPOMENA: Za uplate članarine do 30.6.2023. važe stari iznosi.